Sarko Rakennuspalvelut Oy Tampere, Pirkanmaa | info@sarko.fi | 040-7156559
VALIKKO

Vuokrausehdot

1. Yleisesti

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Sarko Rakennuspalveluiden (jäljempänä “vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä (“vuokralleottaja”) välillä. Lisäksi sovelletaan Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palvelujen toimitusehdot (TK Konevuokraus 2008).

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika lasketaan päivissä. Vuokra-aika alkaa päivästä, a) jolloin kalusto noudetaan tai b) on ollut vuokralleottajan noudettavissa tai c) vuokrauskohde on toimitettu muuhun sovittuun paikkaan.

Vuokra-aika päättyy, kun vuokralle otettu kalusto on kokonaisuudessaan a) palautettu vuokralleantajalle tai b) noudettu vuokralleantajan toimesta. Vuokra-aikaan luetaan sekä nouto- että palautuspäivä. Ellei muuta ole sovittu, niin vuokralleottajan velvollisuustena on sekä noutaa että palauttaa kalusto vuokra-ajan puitteissa.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokra sisältää vain vuokrattaessa yksilöitävän kaluston. Vuokra ei koske esimerkiksi käyttöenergiaa, voiteluaineita, vuokrauksen aikaista huoltoa tai muuta vastaavaa. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon.

Vuokralleottaja on myös velvollinen ilmoittamaan heti havaittuaan kalustossa puutteita tai teknisiä vikoja.

4. Kaluston luovuttaminen

Kaluston luovutuksesta sovitaan erikseen. Vuokralleottaja vastaa kaluston noutamisesta ellei muuta ole sovittu.

5. Vuokrakaluston käyttö

Vuokralleottaja on velvollinen käyttämään kalustoa turvallisuus- ja käyttöohjeiden mukaisesti sellaisiin töihin, joihin laite on tarkoitettu. Vuokralleottaja ei tee kalustoon muutoksia tai mekaaniisia korjauksia vaan ottaa ongelmatilanteissa yhteyden vuokralleantajaan. Vuokralleottaja ei kuljeta laitetta sovittujen kohteiden ulkopuolelle eikä anna sitä kolmansille osapuolille.

Vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan a) vuokrausaikana kadonneen kaluston, b) huolimattomasta käsittelystä kalustolle aiheutuneen vahingon ja c) muun epätyyppillisestä käytöstä aiheutuneet kulut (mm. puhdistuskulut).

6. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista kuluista sekä vuokraustoimintaan liittyvistä lainmukaisista vakuutuksista.

7. Sopimuksen kesto

Vuokraus kestosta sovitaan erikseen ennen sopimukseen ryhtymistä. Tarvittaessa kestoa voidaan myös muuttaa molempien osapuolten niin halutessa.

Mikäli vuokralleottaja rikkoo sopimuksen ehtoja tai jättää maksamatta erääntyneitä vuokria, vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus ja ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa.